Tietosuojakäytäntö

Laillisuuden, uskollisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen annamme tämän tietosuojakäytännön sinulle.

Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

Micro Sine Electric, S.L. CIF: B87792578 REKISTERÖITTY TOIMISTO: Calle Estorninos, 3 28320 Pinto, MADRID Sähköposti: [email protected], Puhelin: 91805 67 67

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Micro Sine Electric, S.L. Käsittelemme meille antamiasi tietoja hallitaksemme meitä sitovaa sopimussuhdetta, hallitsemaan pyytämiesi tietojen lähettämistä, tarjoamaan kiinnostuneille osapuolille tarjoamiamme palveluita ja / tai kiinnostavia tuotteita ja / tai hallitsemaan hakemustasi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Tietojasi säilytetään vähimmäisaika, joka tarvitaan tarjotun palvelun oikeaan tarjoamiseen sekä palvelusta ja muista laillisista vaatimuksista johtuvien vastuiden täyttämiseksi.

Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta voi olla mahdollisen ja / tai allekirjoitetun sopimussuhteen toteuttaminen, oikeutettu etu, laillinen lupa ja / tai asianomaisen suostumus. Pyytämämme tiedot ovat riittäviä, asiaankuuluvia ja ehdottoman välttämättömiä, eikä sinun missään tapauksessa tarvitse toimittaa niitä meille, mutta viestimättä jättäminen voi vaikuttaa palvelun tarkoitukseen tai kyvyttömyyteen tarjota sitä.

Mille vastaanottajille tiedot lähetetään?

Micro Sine Electric, S.L. ei välitä tietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei siitä ole nimenomaisesti ilmoitettu siitä.

Mitkä ovat oikeutesi, kun toimitat meille tietojasi?

Asianomaiset osapuolet ovat tietosuojaoikeuksia:

  • Oikeus pyytää pääsyä asianomaisen osapuolen henkilötietoihin.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen.
  • Oikeus vastustaa.
  • Oikeus pyytää hoidon rajoittamista.
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Henkilö sallii mainosviestien lähettämisen mobiililaitteisiin voidakseen välittää tietoa tuotteistamme ja heidän tarjouksistaan.

Saatujen henkilötietojen omistajat voivat käyttää oikeuksiaan suojata henkilötietoja lähettämällä kirjallisen tiedonannon Micro Sine Electric, S.L. tai tätä tarkoitusta varten annettuun sähköpostiosoitteeseen [email protected], mukaan lukien molemmissa tapauksissa valokopio henkilötodistuksestasi tai muusta vastaavasta henkilöllisyystodistuksesta. Mallisi, lomakkeet ja lisätietoja oikeuksistasi on saatavissa kansallisen valvontaviranomaisen, Espanjan tietosuojaviraston, jäljempänä AEPD, verkkosivustolla www.agpd.es.

Voinko peruuttaa suostumukseni?

Sinulla on mahdollisuus ja oikeus peruuttaa suostumus mihin tahansa tiettyyn aikaan annettuun tarkoitukseen vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Missä voin valittaa, jos katson, että tietojani ei käsitellä oikein?

Jos joku asianomainen osapuoli katsoo, että Micro Sine Electric, S.L. Voit osoittaa vaatimuksesi osoitteeseen [email protected] tai vastaavalle tietosuojaviranomaiselle, AEPD on ilmoitettu kansallisella alueella, www.agpd.es Henkilötietojesi turvallisuus ja päivitys

Henkilötietojesi turvallisuuden takaamiseksi ilmoitamme sinulle, että Micro Sine Electric, S.L. on toteuttanut kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki tämä sen muuttamisen, menettämisen ja / tai luvattoman hoidon tai pääsyn välttämiseksi, kuten määräykset edellyttävät, vaikka ehdottoman turvallisuutta ei ole. On tärkeää, että pidämme henkilötietosi ajan tasalla, ilmoitat meille aina, kun niissä tapahtuu muutoksia.

Luottamuksellisuus

Micro Sine Electric, S.L. ilmoittaa sinulle, että kaikki käsittelyvaiheisiin osallistuvat työntekijät käsittelevät tietojasi erittäin huolellisesti ja luottamuksellisesti. Emme siirrä tai välitä tietojasi kolmansille osapuolille, paitsi laissa säädetyissä tapauksissa tai ellei asianomainen osapuoli ole nimenomaisesti valtuuttanut meitä.