JURIDISK ADVARSEL:


I samsvar med artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester fra informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSICE), er følgende identifikasjonsdetaljer for selskapet:


Micro Sine Electric, S.L.
CIF. B87792578


Grunnloven gitt i Madrid: bind, 35788, bok: 0; Folio 99; Avsnitt 8, ark: M643074, oppføring 1
C / Estorninos 3
28320 - Pinto (Madrid)
España

Email Norge: [email protected]


Mobiltelefon: +34654777000
Fasttelefon: +34 91 805 67 67

General: [email protected]

-------------------------------------------------- -

CAIXABANK CCC: 2100 1983 27 0200375169

IBAN: ES31 2100 1983 2702 0037 5169

BIC: CAIXESBBXXX

-------------------------------------------------- ------------

IBERCAJA CCC: 2085 9746 15 0330132380

IBAN: ES52 2085 9746 1503 3013 2380

BIC: CAZRES2Z

-------------------------------------------------- -----------

Hos Micro Sine Electric er vi ledende innen kommersialisering av teknologi som fremmer en bærekraftig energifremtid for alle.

Vår misjon er å betjene kunder av offentlige tjenester, industrier og infrastrukturer med innovative løsninger og tjenester som tilfører verdi gjennom hele kjeden.

Sammen med våre partnere og kunder er vi pionerer innen teknologi og hjelper den digitale transformasjonen som er nødvendig for å akselerere energiovergangen mot en karbonnøytral fremtid.

Vi går mot fremtiden med anvendelser av løsninger slik at energisystemet vårt blir mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert, samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier.

Vi er knyttet til ECO-RAEE'S Foundation innsamlingssystem - nummer AEE665 - Collective System for Extended Responsibility of the Producer of Electrical and Electronic Equipment (SCRAP) -(www.eco-raee.com)